AVISOS LEGALS

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.intam.net (en endavant, el lloc web), que INTAM posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

En compliment de la Directiva 2009/136 / CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-detalladament de l’ ús que es realitza al nostre web.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

 • Raó Social de l’Empresa: Especialistas en comercio internacional
 • Nom del titular: INTAM ERGOVISUAL SLU
 • Domicili social: Rambla Sant Isidre 36, 1r Pis
 • Població: Igualada
 • Província: Barcelona · Spain
 • C.P.: 08700
 • C.I.F./D.N.I.: B67574905
 • Telèfon de contacte: +34 937 447 251
 • Correu electrònic: info@intam.net

2.- OBJECTE

 • El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per INTAM a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

 • 3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta.
 • 3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

 • L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. INTAM no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
 • INTAM podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
  Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de INTAM, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
 • Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de INTAM

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 • Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. INTAM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. INTAM no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de:
  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • L’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • INTAM no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. INTAM no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
 • INTAM no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

 • El web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
 • * SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

 • Són propietat de INTAM, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de INTAM

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 • INTAM garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionin les nostres empreses i clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a INTAM o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de INTAM, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
 • Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre), en aquest sentit INTAM ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.
 • En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a info@intam.net

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 • El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. INTAM i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, INTAM i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de INTAM