CONSULTORIA COMERÇ INTERNACIONAL

ELS MERCATS INTERNACIONALS OFEREIXEN NOMBROSES OPORTUNITATS DE NEGOCI, PERÒ REQUEREIXEN TEMPS, EXPERIÈNCIA I UN PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL DETALLAT PERQUÈ LA INVERSIÓ INTERNACIONAL GENERI RESULTATS

ESTRATÈGIA INTERNACIONAL

L’assessorament estratègic ens permet tenir una visió externa, amb base analítica i crítica per determinar el Pla estratègic d’actuació, així com els temps, fases i accions a executar.

Després de l’anàlisi de l’empresa i els factors claus d’èxit en mercats actuals, identificarem oportunitats de negoci i nínxols de mercat.

Un cop definits els objectius, realitzarem un Business Plan d’Internacional, que englobi totes les activitats del departament Export per actuar de forma coordinada i contundent per obtenir els objectius marcats.

INICI EXPORTACIÓ

El primer pas és un diagnòstic de viabilitat internacional per al negoci. Si el resultat és satisfactori es dissenya un pla transversal, ambiciós i controlat per créixer i diversificar la facturació de l’empresa en l’àmbit internacional.

El Procés d’Internacionalització implica la reconversió total o parcial de la companyia per adaptar-se al Pla Estratègic.

Un factor clau del programa és el Compromís Empresarial.

Els resultats a curt termini són factibles, però la Internacionalització s’ha de considerar com un procés de Mig Termini

Per això, Sense Compromís, No hi ha Projecte.

OPTIMITZACIÓ PROPOSTA DE VALOR

El missatge que es pretén transmetre no sempre és el que el client percep.

Empreses i Productes tenen virtuts que l’usuari desconeix. La inèrcia, l’hàbit i en moltes ocasions la manca de coneixement del mercat objectiu impedeix que l’usuari percebi els elements diferenciats.

Una visió externa, especialitzada, aportarà un enfocament de Valor augmentat a l’empresa.