CONSULTORIA D'ESTRATÈGIA INTERNACIONAL

Intam, International Trade Management, és una Consultora Activa en el desenvolupament de Comerç Internacional.

Més enllà de les funcions pròpies de Consultoria, ens impliquem activament en el projecte, assumint com a pròpies les tasques del departament d’Exportació.

Entenem que la base de l’èxit és conèixer a fons l’empresa i bregar amb el dia a dia del projecte, només així podem assegurar l’èxit i la consecució dels objectius.

INTAM Consulting

Intam es dirigeix a Empreses Nacionals i Internacionals amb producte propi i potencial per créixer fora dels seus mercats habituals, amb la ferma voluntat de diversificar els seus mercats i amb capacitat d’absorbir creixements exponencials de la facturació.

MISSIÓ

Contribuir activament en l’Expansió Internacional de petites i mitjanes empreses nacionals i internacionals

VISIÓ

Volem ser part de la història i l’èxit dels nostres clients, sent la Plataforma d’entrada a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Amèrica Llatina per a aquelles empreses que volen obrir-se a mercats internacionals adoptant una metodologia efectiva, pragmàtica i professional per al seu èxit.

Entre els nostres valors destaca el compromís amb l'èxit del client
La Confidencialitat i el Pragmatisme orientat a Resultats

PORQUÈ INTAM

Som una empresa dinàmica, flexible i propera. Comptem amb més de 16 anys d’Experiència en diferents sectors i mercats internacionals

EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL

FOCALITZATS EN RESULTATS

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

METODOLOGIA CONTRASTADA