PROMOCIÓ ACTIVA DE VENDES

SOM PART DEL TEU EQUIP DE VENDES. ESPECIALITZAT EN COMERÇ INTERNACIONAL I TREBALLANT PER OBJECTIUS

EXPORT MANAGER PART TIME

El nostre personal especialitzat s’integra dins de l’equip comercial amb l’objecte de promoure activament les vendes internacionals.

QUAN
 • Fase inicial d’Internacionalització
 • Obertura de nous mercats
 • Execució d’un projecte determinat
 • Llançament de nous productes
 • Reforç comercial transitori
 • Cobertura clients tipus B/C
AVANTATGES
 • Professional Expert en Comerç Internacional
 • Cost controlat i assumible
 • Aportació d’experiència d’altres empreses
 • Orientació a resultats
 • Metodologia i Procés
 • Netwok de contactes
 • Contracte mercantil iNTAM – Empresa

AGÈNCIA i REPRESENTACIÓ

Segons les necessitats i objectius de l’empresa, podem optar per la celebració d’un contracte d’agència.
En aquest cas, a diferència del servei d’Export Manager a temps parcial, la promoció de negoci ho realitzaria Intam de forma independent a l’empresa en el territori o territoris designats com exclusius.

QUAN
 • Coneixem el teu mercat i els clients potencials
 • Fase Obertura de nous mercats
 • Fase desenvolupament i consolidació de mercat
AVANTATGES
 • Efectivitat des del primer moment
 • Menor Cost d’obertura de mercat
 • Contracte Agència Intam – Empresa

FIRES i ESDEVENIMENTS

Assistir a una fira no garanteix l’èxit. Per rendibilitzar la inversió que suposa l’assistència a un esdeveniment, cal realitzar un gran treball previ, transmetre un sòlid missatge durant l’esdeveniment, i encara més important, un bon seguiment Post-event. Conscient d’aquestes premisses, podem oferir-los la gestió de diversos serveis:

INTAM
 • Promoció Pre-Esdeveniment
 • Acompanyament presencial
 • Seguiment Post-Esdeveniment
SUBCONTRATA
 • Contractació i gestió d’esdeveniments
 • Disseny i Construcció d’estands
 • Coordinació logística i muntatge de productes en fira